Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Nam.

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Năm 2017, CTDV của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành, chỉ đạo thực hiện nhiều nghị quyết, quyết định, đề án lớn về CTDV gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Các cấp, ngành tiếp tục tăng cường thực hiện CTDV gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước.

Cấp ủy, chính quyền nghiêm túc lắng nghe ý kiến, giải quyết kiến nghị của nhân dân, tháo gỡ khó khăn vướng mắc ở cơ sở; quan tâm chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về CTDV. Chính quyền các cấp chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH), chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở.

MTTQ, tổ chức chính trị- xã hội thực hiện có hiệu quả PTTĐ yêu nước, xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình điển hình “Dân vận khéo”, tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Toàn ngành dân vận cũng đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, chủ động tham mưu cho Trung ương và cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, thực hiện chủ trương của Đảng về CTDV, tôn giáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu KT-XH, an ninh- quốc phòng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương những cố gắng, kết quả đạt được của ngành dân vận trong năm qua; khẳng định những kết quả đạt được trong phát triển KT-XH có đóng góp to lớn của CTDV mà cả hệ thống chính trị đã thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Năm 2018 là năm dân vận chính quyền, do vậy đề nghị các Bộ, ngành trung ương, địa phương thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về CTDV, đặc biệt là Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận chính quyền, chủ động thực hiện thông qua những kế hoạch, việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Cùng đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CCVC) phải thực sự sâu sát, nghe dân nói, làm dân tin, là tấm gương mẫu mực cho nhân dân noi theo. Song song với việc cả hệ thống chính trị cùng làm CTDV cần tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật đảm bảo, phù hợp với quyền con người, quyền công dân; Thực hiện tốt QCDC cơ sở, quan tâm giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở; Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa cơ quan dân vận với các cấp, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội.

Đẩy mạnh CCHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; Thực hiện tốt công tác đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Đồng thời, đổi mới công tác đánh giá, quản lý cán bộ, CCVC, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo; Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ xử lý nghiêm cán bộ vi phạm. Đặc biệt, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cần chủ động đối thoại, tiếp dân, trả lời các vấn đề nhân dân, cơ quan báo chí quan tâm. Trước mắt, tập trung chăm lo cho nhân dân đón Tết chu đáo, ấm no, an toàn.   

Nguyễn Hằng