Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thông báo dự kiến về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh dự kiến tổ chức trong 3 ngày (5 - 7/12/2017). Tại phiên họp chính thức, HĐND tỉnh sẽ nghe, thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của HĐND, UBND tỉnh, báo cáo công tác của các sở, ngành. Sau phần trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, các HĐND tỉnh sẽ biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng.

Theo kế hoạch triển khai tại hội nghị, chương trình, nội dung kỳ họp sẽ được thông tin, tuyên truyền, phản ánh kịp thời trên các phương tiện truyền thông của tỉnh. Các phiên khai mạc; bế mạc; thảo luận chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Tại kỳ họp này, HĐND cũng sẽ thiết lập đường dây nóng để cử tri chuyển ý kiến, kiến nghị, đề xuất tới chủ tọa kỳ họp.

Phát biểu tại hội nghị, đại biểu đại diện các cơ quan báo chí, tuyên truyền đã bổ sung đóng góp ý kiến để công tác tuyên truyền cho kỳ họp đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Trong đó, đề nghị HĐND tỉnh chỉ đạo các bộ phận, cơ quan chuyên môn phối hợp cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời để công tác tuyên truyền được chủ động, bảo đảm toàn diện cả trước, trong và sau kỳ họp.

Thanh Vân