Theo báo cáo của UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2017 của Thường trực HĐND tỉnh, ngoài các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh và các tháng trước đã chỉ đạo giải quyết, trong tháng 9/2017, UBND tỉnh nhận được văn bản của Thường trực HĐND tỉnh về việc kiểm tra, hoàn trả lại mặt bằng giao thông sau khi thi công, lắp đặt đường ống nước sinh hoạt tại một số địa phương và văn bản của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về việc tổng hợp tình hình các tầng lớp nhân dân và 4 ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh tháng 8/2017.

Ngay sau khi nhận được các ý kiến, kiến nghị của cử tri do HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan gửi đến, UBND tỉnh đã yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo kết quả về Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Qua tổng hợp chung, hiện nay còn khoảng 50% ý kiến, kiến nghị của cử tri đang được tiếp tục xem xét, giải quyết. Nội dung của các kiến nghị chủ yếu liên quan đến lĩnh vực giao thông, tài nguyên, môi trường, nông nghiệp, chế độ, chính sách…

Đường ĐH 06 (xã Thanh Tâm, Thanh Liêm), một trong những tuyến đường thuộc dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ thi công dở dang từ năm 2012, hiện đang xuống cấp.

Thực tế, đây đều là những vấn đề bức xúc, có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh, được đông đảo cử tri các địa phương quan tâm, kiến nghị khá nhiều qua các kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh. Song, đây cũng là những vấn đề khó, phức tạp, việc giải quyết liên quan đến kinh phí cũng như sự phối hợp, nỗ lực chung tay của nhiều cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và của cả người dân.

Nhìn nhận một cách khách quan, thực tế còn một số sở, ngành vẫn chưa làm hết trách nhiệm của mình, còn e ngại, thiếu chủ động trong việc tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh để có giải pháp hữu hiệu trong giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị, mặc dù UBND tỉnh đã có chủ trương và chỉ đạo cụ thể. 

Đơn cử như việc giải quyết những tồn tại trong thi công các dự án đường tỉnh 493B và các tuyến đường thi công dở dang thuộc dự án trái phiếu Chính phủ từ nhiều năm nay vẫn khá chậm, mặc dù UBND tỉnh đã có chủ trương chỉ đạo cụ thể: điều chỉnh giảm quy mô dự án; ưu tiên hoàn chỉnh mặt đường các tuyến đường đang thi công dang dở có tính chất cấp bách, nối liền các khu vực đông dân cư, có khối lượng vận chuyển hàng hóa lớn, có vị trí quan trọng  đối với phát triển kinh tế - xã hội của xã, huyện, bảo đảm đời sống, sinh hoạt của nhân dân…

Hay trong xử lý ô nhiễm môi trường khu vực Tây sông Đáy, UBND tỉnh cũng đã có đề án về giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực Tây sông Đáy địa bàn huyện Thanh Liêm, Kim Bảng (Đề án 2617/ĐA-UBND ngày 04/11/2016), song kiểm điểm kết quả thực hiện đề án mới đây cho thấy tiến độ chậm; UBND tỉnh có yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và các doanh nghiệp tập trung thực hiện ngay một số nhiệm vụ được giao trong đề án trong 3 tháng cuối năm 2017. Các kiến nghị về chất lượng nước sạch sinh hoạt, tái diễn xe quá tải trọng… cũng là những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị nhiều lần, song kết quả giải quyết của cơ quan chức năng cũng chưa đáp ứng sự mong đợi, kỳ vọng của cử tri và nhân dân…

Như vậy, ngoài những bất cập, khó khăn về cơ chế, chính sách cũng như nguồn vốn còn có cả phần trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp, ngành trong việc phối hợp giải quyết những vấn đề này chưa tốt. Chính vì vậy, để tiếp tục giải quyết có hiệu quả những kiến nghị của cử tri, trước hết, các cấp, ngành cần quyết liệt hơn và phải làm hết trách nhiệm của mình với cử tri và nhân dân, theo đúng tinh thần kết luận của đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về nội dung giải trình đối với lãnh đạo một số sở, ngành tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh.

Chia sẻ những khó khăn, bất cập trong giải quyết các vấn đề bức xúc của các cơ quan chức năng, song trên cơ sở chủ trương chỉ đạo, giải pháp cụ thể của UBND tỉnh, các cấp, ngành phải làm đúng và làm hết trách nhiệm của mình, tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, liên tục, thực hiện khẩn trương, đồng bộ các giải pháp; tham mưu kịp thời với UBND tỉnh các giải pháp tích cực để đẩy nhanh tiến độ giải quyết. Đồng thời có sự giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện để trả lời cử tri vào kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân.

Thu Thảo