Vai trò giám sát được phát huy theo hướng thiết thực, hiệu quả

Năm 2017, HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng quyết định và giám sát. Trong đó, vai trò giám sát đã được phát huy rõ nét theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Với tổng số 10 cuộc giám sát chuyên đề Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh đã thực hiện trong năm 2017 có thể thấy những vấn đề được lựa chọn giám sát khá toàn diện, được nhiều đại biểu, cử tri quan tâm như: thực hiện chương trình tín dụng chính sách; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách cho các đề tài, dự án khoa học và công nghệ; công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội; thực hiện Luật Bảo hiểm y tế…

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tiên Hải (TP. Phủ Lý) trước Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Cùng với giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tích cực thực hiện giám sát thường xuyên theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là những lĩnh vực, vấn đề được nhiều cử tri, nhân dân có ý kiến, kiến nghị, quan tâm như: ô nhiễm môi trường, nước sạch, giao thông, tình trạng xe quá tải trọng…

Không chỉ vậy, trong hoạt động giám sát của HĐND tỉnh đã tăng cường hướng vào xem xét các quyết định có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên cũng như việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật ở địa phương (qua tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, phản ánh của báo chí, dư luận xã hội...).

Thông qua hoạt động giám sát, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh đều có thông báo kết luận cụ thể, đưa ra kiến nghị, đề xuất khắc phục tồn tại đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương được giám sát; kịp thời có các văn bản đề nghị chỉ đạo, kiểm tra, làm rõ và trả lời, giải quyết. Qua đó, vai trò, hiệu lực của cơ quan dân cử ở địa phương ngày càng được khẳng định rõ nét hơn.  

Hoạt động kỳ họp có nhiều cải tiến

Năm 2017, HĐND tỉnh đã tổ chức 2 kỳ họp và các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ, kịp thời cho ý kiến UBND tỉnh xử lý 46 vấn đề quan trọng phát sinh giữa hai kỳ họp.

Có thể thấy rõ nỗ lực đổi mới của Thường trực HĐND tỉnh trong tổ chức kỳ họp, nhất là qua Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh vừa diễn ra đầu tháng 12/2017. Trong công tác chuẩn bị kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, dự kiến chương trình kỳ họp; chuẩn bị các báo cáo phục vụ hội nghị tiếp xúc cử tri.

Các Ban của HĐND tỉnh sớm tiếp cận, tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo trình tại kỳ họp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết cũng như đẩy nhanh tiến độ thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh.

Cách thức tiến hành, điều hành kỳ họp đã hướng đến sự thiết thực, khoa học và linh hoạt hơn; tăng thời gian thảo luận, thời gian trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu; giảm thời gian trình bày các báo cáo, không đọc nguyên văn các dự thảo nghị quyết khi biểu quyết thông qua…

Nội dung trả lời chất vấn cơ bản làm rõ những vấn đề cử tri và đại biểu quan tâm. Các nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại các kỳ họp bảo đảm tính khả thi cao, có ý nghĩa thiết thực; hoạt động giải trình tại các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh; chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp đã có tác động tích cực trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền, được dư luận, cử tri và nhân dân đồng tình, ghi nhận.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, hướng tới mục tiêu cao nhất là phục vụ cử tri và nhân dân được Thường trực HĐND tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Theo đó, đề cao sự chủ động, tích cực của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh trong hoạt động của mình; không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nhất là hoạt động giám sát chuyên đề; nâng cao hơn nữa chất lượng kỳ họp, nhất là nâng cao chất lượng thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn tập trung vào những vấn đề mà cử tri và nhân dân đang quan tâm, những vấn đề thời sự, nổi cộm ở từng lĩnh vực…

Thu Thảo