Các đại biểu dự kỳ họp.

Trong ngày làm việc đầu tiên, kỳ họp đã nghe các báo cáo, tờ trình của UBND,Thường trực HĐND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, ngân sách, hoạt động năm 2017, phương hướng nhiệm vụ, chương trình hoạt động năm 2018; nghe các báo cáo về công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; nghe Ủy ban MTTQ huyện thông báo công tác mặt trận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 5 HĐND huyện và các báo cáo của Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện…, các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện. Cùng đó, tiến hành tham luận tại hội trường…

Kỳ họp cũng dành thời gian cho việc chất vấn và trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và thảo luận, thông qua các nghị quyết của kỳ họp, trong đó có nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020./.

Thu Thảo