Theo báo cáo tại kỳ họp, năm 2017, tình hình kinh tế, xã hội của huyện Duy Tiên tiếp tục ổn định, có sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 61.774 nghìn tấn; giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt 25.720 tỷ đồng, tăng 47,17%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 38,17 triệu đồng, tăng 12,6%; hơn 3.750 lao động được giải quyết việc làm, tăng 5,63% so với năm 2016. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Huyện hoàn thành xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới và đô thị loại 4.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Phát huy kết quả đạt được, kỳ họp tập trung thảo luận thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội năm 2018. Theo đó, huyện phấn đấu mức thu nhập bình quân đầu người tăng 12,78%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,03%; giá trị sản xuất CN-TTCN tăng gần 42%; tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 99,3%; tỷ lệ thu gom rác thải đạt 94,4%; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2,9%... 

Kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2018; Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2018; Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2021.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Duy Tiên đạt được trong năm 2017. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2018, huyện Duy Tiên sẽ trở thành đô thị loại 4 và phấn đấu trước năm 2020 trở thành thị xã, do đó HĐND và mỗi đại biểu HĐND huyện cần phải tăng cường công tác giám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Là huyện có nhiều khu, cụm công nghiệp nên chính quyền địa phương cần quan tâm tập trung tháo gỡ kịp thời những tồn tại về môi trường, an ninh trật tự để góp phần thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Đồng thời huyện cần tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, đẩy mạnh công tác xã hội hóa xây dựng cơ bản và phải có những biện pháp cụ thể để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã, huyện đạt chuẩn Quốc gia về nông thôn mới.

Phùng Thống