* Tại huyện Lý Nhân, đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã về dự, chỉ đạo kỳ họp.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Lý Nhân.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Lý Nhân đã xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội (KT-XH) năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018; kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2017, chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2018...Đặc biệt, kỳ họp xem xét ý kiến, kiến nghị của cử tri và việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri từ sau kỳ họp thứ 4 đến nay.

Theo báo cáo của UBND huyện trình tại kỳ họp: Năm 2017, các chỉ tiêu phát triển KT-XH của huyện đều đạt và vượt kế hoạch (KH) đề ra. Cụ thể, cơ cấu kinh tế: Nông  nghiệp 25,8%; Công nghiệp – Xây dựng 41,2%; Thương mại – Dịch vụ 33%;  thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng (đạt 100,5% KH), tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn đạt hơn 121 tỷ đồng (bằng 123,8% KH của huyện), tăng 15,7% so với cùng kỳ; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 12,98 triệu USD (đạt 101,96% KH năm), tăng 17,19% so với cùng kỳ; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,02%, giảm 1,97% (vượt KH đề ra); toàn huyện có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM (nâng số xã đạt chuẩn NTM lên 12 xã).

Năm 2018, HĐND huyện Lý Nhân đặt ra mục tiêu phấn đấu: Thu nhập bình quân đầu người đạt 40,3 triệu đồng/người; thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn đạt hơn 134 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,9%; có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM...

Để đạt được mục tiêu này, HĐND huyện xác định cần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động mọi mặt, nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc giám sát về những lĩnh vực, vấn đề cử tri, quan tâm …

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận kết quả hoạt động của HĐND huyện Lý Nhân và các chỉ tiêu phát triển KT-XH của huyện đã đạt được trong năm 2017.

Trên cơ sở nghị quyết kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh vừa thông qua, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu: HĐND huyện Lý Nhân cần tập trung thảo luận, đánh giá nghiêm túc nguyên nhân những chỉ tiêu chưa đạt; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của cấp ủy các cấp, nhất là những nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; tập trung đánh giá các chương trình, đề án; thực hiện hiệu quả phát triển nông nghiệp, trong đó có chăn nuôi, ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; thu hút, quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Đặc biệt huyện cần nắm chắc tình hình, tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, ý kiến, kiến nghị của cử tri ngay từ cơ sở… Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn.

Mạnh Hùng

* Cũng trong sáng 14/12, kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Phủ Lý khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021) đã chính thức khai mạc. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự, phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Diễn ra trong 1,5 ngày, từ ngày 14/12 đến hết buổi sáng ngày 15/12, kỳ họp thứ  5 HĐND thành phố Phủ Lý tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, quốc phòng - an ninh của thành phố năm 2017, đồng thời xem xét, quyết định nhiệm vụ phát triển KT - XH, quốc phòng - an ninh năm 2018; tiến hành bầu bổ sung ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác…

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo kỳ họp HĐND thành phố Phủ Lý.

Trong ngày làm việc đầu tiên, kỳ họp đã nghe các báo cáo, tờ trình của UBND, Thường trực HĐND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, ngân sách, hoạt động năm 2017; phương hướng nhiệm vụ, chương trình hoạt động năm 2018; nghe các báo cáo về công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; nghe Ủy ban MTTQ thành phố thông báo công tác mặt trận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố và các báo cáo của Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân thành phố…, các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố. Cùng đó, tiến hành tham luận tại hội trường…  

Báo cáo về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của UBND thành phố cho thấy: tình hình kinh tế của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều tăng trưởng cao hơn so với năm 2016. 15/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch giao. Trong đó, GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) ước đạt 90,7 triệu đồng/người/năm, đạt 100,02% kế hoạch năm, tăng 13,7% so với năm 2016, cao nhất trong 3 năm trở lại đây và cao nhất trong toàn tỉnh. Công tác GPMB, phát triển đô thị tiếp tục có những đột phá; quốc phòng, an ninh, trật tự được giữ vững…  

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế tồn tại như: công tác quản lý đất đai, đô thị, trật tự xây dựng chưa đáp ứng được yêu cầu; tiến độ đầu tư, GPMB  một số dự án, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình các khu tập thể cũ còn chậm; phạm pháp hình sự có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp; chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ công chức, viên chức ở một số cơ quan, đơn vị, ngành chưa nghiêm túc…

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH của thành phố cũng như ghi nhận nỗ lực đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố trong năm 2017.

Trên cơ sở thông báo tình hình phát triển KT - XH của tỉnh và hoạt động của HĐND tỉnh, đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND thành phố cần phát huy vai trò, trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục; rà soát việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, nhất là việc thực hiện nghị quyết về phát triển đô thị Phủ Lý để ra nghị quyết sát, đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2018 và các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố đề ra.

Tiếp tục nâng  cao hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu các đại biểu HĐND thành phố phát huy vai trò, trách nhiệm, tăng cường giám sát tại kỳ họp những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị; tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp, trong đó dành thời gian thỏa đáng cho việc chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri cũng như việc thảo luận các giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố…

Thu Thảo

* Sáng 14/12,  HĐND huyện Bình Lục cũng đã khai mạc kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày (14 và 15/12). Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã tới dự.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Bình Lục.

Báo cáo của UBND huyện trình tại kỳ họp nêu rõ, năm 2017 tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của Bình Lục cơ bản ổn định. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện ước đạt 35,2 triệu đồng (tăng 11,7% so với 2016). Tổng thu ngân sách ước đạt 77,6 tỷ đồng (đạt 110%). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,6%. Tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 79,5% (vượt 3,6% so với kế hoạch).

Trong sản xuất nông nghiệp, chủ trương tích tụ ruộng đất để xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản tập trung, liên kết sản xuất nông nghiệp sạch bước đầu đạt kết quả tốt. Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện hiệu quả. Văn hóa, xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. An ninh, quốc phòng được giữ vững.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe: Ủy ban MTTQ huyện thông báo kết quả hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác tài chính ngân sách năm 2017; dự toán thu chi ngân sách và phân bổ ngân sách năm 2018; báo cáo công tác quản lý, sử dụng đất năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018; nghe chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề cử tri quan tâm.

Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện Bình Lục sẽ xem xét, thông qua một số nghị quyết về: chương trình hoạt động và hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2018; nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, dự toán thu chi ngân sách, phương án phân bổ ngân sách năm 2018; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; đề nghị công nhận các xã An Lão, Tràng An, Tiêu Động đạt tiêu chí đô thị loại V.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao và chúc mừng những kết quả tích cực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Lục đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu dự kỳ họp thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Trong đó tập trung thảo luận về chất lượng, mức độ chính xác của các số liệu thống kê, phương pháp tính toán các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; cải cách hành chính...

Đối với hoạt động của HĐND huyện, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu thảo luận việc tổng hợp, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri; trách nhiệm, hiệu quả thực hiện công tác giám sát, đặc biệt là giám sát việc giải quyết các kiến nghị, bức xúc của cử tri; vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân các đại biểu HĐND huyện với cử tri và nhân dân.

Phương Dung

* Tại huyện Thanh Liêm , đồng chí Phạm Văn Đồng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã về dự và phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp.

Trong thời gian 1,5 ngày, từ ngày 14/12/2017 đến hết buổi sáng ngày 15/12/2017, kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Thanh Liêm tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT - XH, quốc phòng, an ninh của huyện năm 2017, quyết định nhiệm vụ phát triển KT – XH, quốc phòng, an ninh năm 2018; các nội dung liên quan đến giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo Đề án đề nghị công nhận khu vực phố Cà và khu vực Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm là đô thị loại V và nhiều nội dung quan trọng khác.

Trong ngày làm việc đầu tiên, đại biểu HĐND huyện Thanh Liêm dành nhiều thời gian để nghe các báo cáo của UBND huyện về kết quả phát triển KT - XH năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2017, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 4; báo cáo về tình hình hoạt động của HĐND huyện năm 2017, chương trình thực hiện năm 2018; công tác tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ huyện...

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Thanh Liêm.

Báo cáo của UBND huyện cho thấy, năm 2017, Thanh Liêm có 15/16 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nhiều chỉ tiêu có mức tăng trưởng khá, như: giá trị sản xuất CN-TTCN; tổng thu ngân sách trên địa bàn; thu nhập bình quân theo đầu người.

Huyện có thêm 4 xã đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh công nhận nông thôn mới. Hoạt động văn hóa- xã hội có chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường.

Bên cạnh đó huyện còn 1 chỉ tiêu (giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản) chưa đạt kế hoạch; các mô hình sản xuất nông sản sạch không đảm bảo tiến độ; một số tồn tại về xử lý môi trường chậm được khắc phục, gây bức trong nhân dân; tai nạn giao thông chưa được kiềm chế…

Năm 2018, Thanh Liêm phấn đấu hoàn thành 16 chỉ tiêu phát triển KT - XH, nâng thu nhập bình quân theo đầu người lên 43 triệu đồng, phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Đồng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII, làm rõ một số chỉ tiêu phát triển KT - XH của tỉnh năm 2017 và quyết nghị về chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh năm 2018.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, Thanh Liêm cần quan tâm,thực hiện tốt hơn công tác quản lý đất đai, môi trường, hoạt động vận tải trên địa bàn; thực hiện các đề án phát triển sản xuất nông nghiệp; tăng cường xử lý tồn tại về tệ nạn xã hội; rà soát lại kết quả xây dựng nông thôn mới, tích cực giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện...

Bích Huệ