Ban CHQS huyện Bình Lục làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ đoàn kiểm tra Bộ Tham mưu Quân khu 3 về công tác DQTV huyện năm 2018.

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 cùng với tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc các chuyên đề hằng năm, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) huyện luôn bám sát chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, qua đó triển khai thực hiện sát yêu cầu nhiệm vụ của LLVT địa phương.

Năm 2018, triển khai học tập chuyên đề về xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên (CBĐV), ĐUQS huyện đã xây dựng kế hoạch gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, LLVT huyện…

Tiến hành bổ sung hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của CBĐV LLVT huyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ sát với yêu cầu nhiệm vụ đơn vị, trong đó xác định 6 tiêu chí CBCS LLVT huyện cần phấn đấu thực hiện là: trung thành, kiên định, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; kỷ cương, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tự học, tự rèn, gương mẫu về đạo đức, lối sống, nói đi đối với làm; dân chủ, đoàn kết, an toàn tiết kiệm, không tham ô lãng phí; dân vận giỏi, vững chuyên môn, sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; tham mưu đúng, trúng, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương.

Cùng với cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức CBĐV phù hợp với nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, hằng năm, 100% CBĐV, quần chúng xây dựng kế hoạch phấn đấu, chi bộ giúp đỡ, giám sát và tạo điều kiện thực hiện, ĐUQS huyện còn chú trọng xây dựng phẩm chất đạo đức và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Đối với cán bộ chủ trì, ngoài thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức chung còn phải thể hiện rõ vai trò trách nhiệm đối với việc hoàn thành nhiệm vụ cơ quan, đơn vị; gương mẫu về đạo đức, lối sống, luôn tự phê bình và phê bình, trung thực, nghiêm túc, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; phương pháp tác phong công tác khoa học, dân chủ; khiêm tốn, gần gũi, tôn trọng cấp dưới, tận tụy với công việc; đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị.

Quá trình thực hiện cho thấy, 100% cán bộ, chỉ huy đã xác định rõ trách nhiệm, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, tự giác đi đầu trong học tập, rèn luyện và công tác, gương mẫu chấp hành chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ các cấp, trong sinh hoạt Đảng luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao vai trò trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế làm việc; thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, chấp hành kỷ luật, thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt và công tác. Nhiều đồng chí có cách làm mới, tham mưu thực hiện hiệu quả công việc, là tấm gương cho cấp dưới noi theo.

ĐUQS huyện còn hướng dẫn các chi bộ chuẩn bị kỹ nội dung, tổ chức sinh hoạt đạt chất lượng, hiệu quả. Trước khi sinh hoạt, bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Cũng tại các buổi sinh hoạt, học tập, các chi bộ tổ chức đọc các mẩu chuyện về tấm gương đạo đức, những lời dạy, bài viết của Bác, những điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong mỗi kỳ sinh hoạt, cấp ủy các cấp cũng lựa chọn một vấn đề còn hạn chế của cơ quan, đơn vị, xác định biện pháp khắc phục, gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức. Trong sinh hoạt của các chi bộ hằng tháng đều tổ chức kiểm điểm quá trình phấn đấu rèn luyện của đảng viên, kịp thời biểu dương những việc làm tốt, phê bình, nhắc nhở những hạn chế yếu kém, khuyết điểm và lấy kết quả thực hiện các chuẩn mực đạo đức làm tiêu chí đánh giá chất lượng, nhận xét CBĐV hằng năm.

Để nhân rộng những tấm gương, việc làm theo Bác, hằng năm Đảng ủy lựa chọn 1 - 2 tập thể và 1 - 2 cá nhân tiêu biểu, giao nhiệm vụ thử thách, theo dõi giúp đỡ, tạo điều kiện để thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao gắn với học và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Người. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, nhân rộng cách làm hay, gương người tốt, việc tốt và đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, CBCS LLVT huyện Bình Lục ngày càng nhận thức sâu sắc giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự giác phấn đấu, học tập, rèn luyện; chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt Hội đồng quân nhân được nâng lên; phương pháp tác phong công tác của CBĐV từng bước được đổi mới; ý thức trách nhiệm trong công việc, trong thực hành tiết kiệm, tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân ngày càng nâng cao, qua đó góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CBĐV.

Qua hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, năm 2017, LLVT huyện được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Hằng