Hai cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác”, “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Liêm.

Các cá nhân đạt giải tại cuộc thi viết "Những tấm gương làm theo Bác” được BTV Huyện uỷ khen thưởng.

Ban tổ chức cuộc thi cấp huyện đã nhận được hơn 5.600 bài dự thi “Những tấm gương làm theo Bác”, hơn 1.960 bài dự thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào”.

Nhiều bài dự thi được đầu tư công sức, trí tuệ, bám sát kế hoạch, thể lệ, chủ đề, cách thể hiện truyền cảm, độc đáo.

Các tấm gương trong bài dự thi là những gương người tốt, việc tốt thực tế ở cơ sở, được thẩm định rõ ràng; các sự kiện, tư liệu viết về quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, có chiều sâu về những nhân tố hình thành và quyết định mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.

Kết quả, Thanh Liêm là đơn vị có số lượng bài dự thi cao và có số bài thi đạt giải cao nhiều nhất tỉnh với 9/33 bài dự thi đạt giải cấp tỉnh.

Tại hội nghị,11 tập thể, 48 cá nhân đạt giải cao tại 2 cuộc thi viết Những tấm gương làm theo Bác”, “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” đã được BTV Huyện ủy Thanh Liêm khen thưởng.

Cũng tại hội nghị, Huyện ủy Thanh Liêm đã tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện mô hình điểm về “Học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017.

BTV Huyện ủy Thanh Liêm đã tập trung lựa chọn, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng 3 mô hình điểm cấp huyện, gồm mô hình “Tích cực chủ động tham mưu giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn huyện” của Đảng bộ Thanh tra huyện; mô hình “Cán bộ, đảng viên chi bộ cơ quan xã nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành các tiêu chí về đích NTM năm 2017” của Đảng bộ xã Thanh Bình và mô hình “Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xã, thực hiện nghiêm kỷ cương hội họp, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong toàn Đảng bộ” của Đảng bộ xã Thanh Tâm.

Qua gần 1 năm thực hiện, các mô hình bước đầu đã phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa và nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị năm 2017.

Nguyễn Khánh