Cán bộ Công an huyện Kim Bảng hướng dẫn nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Trên cơ sở khảo sát, đánh giá tình hình, Ban Tuyên giáo tham mưu với BTV Huyện ủy lựa chọn, xây dựng 4 mô hình điểm cấp huyện phù hợp với 4 loại hình tổ chức đảng, gồm: Đảng bộ Công an huyện, Chi bộ Trường THPT Lý Thường Kiệt, Chi bộ 5, Đảng bộ xã Ngọc Sơn và Chi bộ cơ quan xã Thanh Sơn.

Với mô hình điểm cấp huyện yêu cầu phải xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện sớm, đề ra tiêu chí, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, phân công cá nhân phụ trách, giao trách nhiệm cụ thể cho đại diện từng ban, ngành, đoàn thể, ký cam kết thực hiện tới 100% CBĐV, đoàn viên, hội viên.

Với mô hình điểm cấp cơ sở, cấp ủy và cơ quan chuyên môn chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát để có được nội dung phù hợp, thiết thực, khả thi cao.

Theo đồng chí Đinh Thạch Cương, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Bảng, để bảo đảm các mô hình điểm có nội dung thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, cấp ủy và cơ quan tuyên giáo đã chủ động nghiên cứu kỹ, xây dựng, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc cụ thể, phù hợp.

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, cán bộ được phân công phụ trách vùng miền, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ, giải quyết.

Với 4 đơn vị được lựa chọn xây dựng mô hình điểm cấp huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể hóa việc triển khai thực hiện từng tiêu chí, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình phù hợp, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả cao nhất trong thực tiễn; định kỳ hằng tháng kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Kết quả sau gần 1 năm thực hiện, toàn huyện Kim Bảng đã xây dựng được 76 mô hình điểm về học tập, làm theo gương Bác (4 mô hình cấp huyện, 72 mô hình cấp cơ sở). Việc lựa chọn các đơn vị xây dựng mô hình điểm được cấp ủy các chi, đảng bộ, MTTQ, đoàn thể chính trị huyện quan tâm chỉ đạo bảo đảm đúng quy trình, hướng dẫn, căn cứ vào những nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng địa phương, đơn vị. Trong đó, ưu tiên tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế, nổi cộm, bức xúc ở cơ sở mà CBĐV, nhân dân quan tâm.

Với Đảng bộ Công an huyện, nội dung mô hình điểm tập trung vào "Học tập, làm theo phong cách làm việc khoa học, khách quan, trung thực của Hồ Chí Minh".

Theo đó, 100% CBĐV, chiến sĩ đăng ký học tập, làm theo Bác bằng những tiêu chí cụ thể: Làm việc gì cũng phải điều tra, nghiên cứu, thu thập thông tin, số liệu để hiểu rõ thực chất vấn đề; thường xuyên đi cơ sở để nắm chắc tình hình; không né tránh những sự việc tiêu cực, "nhạy cảm", không lợi dụng hai chữ "nhạy cảm" để che chắn sai lầm, bưng bít sự thật, bênh che lẫn nhau; nêu cao tinh thần trung thực, thẳng thắn, thực sự cầu thị.

Từng chi bộ, đội nghiệp vụ, cá nhân CBĐV, chiến sĩ Công an huyện đề ra biện pháp thực hiện nội dung MHĐ cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ. CBĐV là lãnh đạo, chỉ huy gương mẫu trong công việc, thực hiện nghiêm nội dung xây dựng MHĐ; đề ra chương trình, kế hoạch, sắp xếp công việc khoa học, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, đúng người, phù hợp với sở trường và điều kiện thực tế; thường xuyên theo dõi, đôn đốc kết quả thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới.

Với Chi bộ Trường THPT Lý Thường Kiệt, nội dung mô hình điểm lại ưu tiên lựa chọn việc học, làm theo phong cách của Bác trong ứng xử, giải quyết công việc, góp phần làm cho tình cảm thầy trò ngày càng gắn bó, thân thiết.

Học tập, làm theo phong cách Bác, mỗi thầy cô giáo tìm hiểu hoàn cảnh, sức khỏe, tâm tư của từng học sinh, hướng các em tự giác học tập, làm theo những điều Bác dạy, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Còn với những cán bộ thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc liên quan trực tiếp tới nhân dân, CBĐV Chi bộ cơ quan xã Thanh Sơn lại lựa chọn nội dung xây dựng MHĐ vào việc tự giác rèn luyện, nâng cao năng lực, tình nguyện, nêu gương và nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Với sự chủ động tham mưu, hướng dẫn tích cực, đúng, trúng của cơ quan chuyên môn, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của cấp ủy từ huyện đến cơ sở, hầu hết các mô hình điểm về học, làm theo gương Bác ở Kim Bảng đã lựa chọn được nội dung phù hợp, thu được kết quả thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong CBĐV, đoàn viên, hội viên, nhân dân.

Kết quả bước đầu về xây dựng MHĐ ở Kim Bảng cho thấy tinh thần trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của CBĐV, nhất là trách nhiệm gương mẫu, đi đầu của CB lãnh đạo chủ chốt các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị từng bước nâng lên.

Ở những đơn vị xây dựng MHĐ, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với công việc có chuyển biến tích cực, thiết thực ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Hằng