Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Theo báo cáo, sau một năm phát động, cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác” đã cơ bản hoàn thành nội dung công việc, đảm bảo đúng tiến độ, mục đích, yêu cầu đề ra và đạt kết quả tích cực.

BTC cuộc thi đã nhận được hơn 52 nghìn bài dự thi của các đơn vị ở 10 đảng bộ trực thuộc tỉnh, trong đó một số đảng bộ có số lượng và chất lượng bài dự thi cao như: Thành phố Phủ Lý, Công an tỉnh, Khối các cơ quan tỉnh, Lý Nhân, Thanh Liêm.

Ngoài nội dung chính viết về tấm gương tự giác rèn luyện, tu dưỡng, học tập, làm theo Bác, nhiều bài dự thi còn sưu tầm tư liệu, hình ảnh minh họa phong phú, cách thể hiện sáng tạo, giàu sức thuyết phục.

Những tấm gương được lựa chọn, phản ánh trong các bài dự thi thể hiện tính toàn diện về các lĩnh vực đời sống xã hội, có nhiều việc làm bình dị nhưng hết sức ý nghĩa, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Công tác chấm và xét chọn bài dự thi chất lượng cao được BTC, ban giám khảo triển khai bài bản, nghiêm túc theo đúng thể lệ, quy chế, biểu điểm đề ra.

BTC sẽ tiến hành tổng kết cuộc thi, trao giải cho những cá nhân, tập thể tiêu biểu đóng góp tích cực vào thành công của cuộc thi.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đức Thuần -Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: Cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị,  giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa của việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”, qua đó thường xuyên nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và tự giác có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực theo gương Bác.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, đóng góp tại hội nghị, BTC cuộc thi sẽ tổng hợp, cân nhắc, xem xét và thống nhất hoàn thiện các nội dung, chuẩn bị chu đáo cho hội nghị tổng kết, trao giải cuộc thi thời gian tới. Qua đó kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình về tổ chức, tham gia hưởng ứng cuộc thi cũng như tôn vinh những tập thể, cá nhân tự giác rèn luyện, làm theo gương Bác, tạo sức lan tỏa tích cực trong thực tế đời sống.

Nguyễn Hằng