Noi gương tinh thần đấu tranh anh dũng của bậc lãnh đạo tiền bối, Đảng bộ và nhân dân phường Lương Khánh Thiện luôn coi trọng việc phát huy, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương, củng cố niềm tin trong cán bộ, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Một trong những giải pháp mà phường Lương Khánh Thiện thực hiện hiệu quả để củng cố, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh chính là đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần rèn luyện đạo đức, tu dưỡng lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trường Mầm non Lương Khánh Thiện (TP. Phủ Lý) được đầu tư cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy phường Lương Khánh Thiện chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của cuộc vận động tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường; đồng thời, lựa chọn 2 chi bộ làm điểm, tổ chức ký cam kết phối hợp thực hiện các tiêu chí xây dựng mô hình điểm làm theo gương Bác.

Theo đó, Chi bộ Tổ dân phố số 3 chọn nội dung "Xây dựng đô thị văn minh", trọng tâm là giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng cảnh quan đô thị, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng thành phố Phủ Lý sớm trở thành đô thị loại II.

Tìm hiểu thực tế ở Tổ dân phố số 3, chúng tôi thấy, nhờ thực hiện tốt việc học tập và làm theo gương Bác, nhận thức của đảng viên và người dân về tinh thần trách nhiệm cá nhân đối với cộng đồng được nâng lên rõ rệt. Các hộ gia đình tự nguyện tháo dỡ mái che, mái vẩy, bục bê tông, trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè. Người dân cùng nhau xây dựng tuyến phố văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, văn hóa trong buôn bán, kinh doanh. Người bán, người mua vui vẻ, hòa đồng theo phương châm "Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi".

Tổ dân phố số 8 thực hiện điểm mô hình "Tiết kiệm, chống lãng phí nhằm xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh". Cách làm ở Chi bộ Tổ dân phố số 8 là nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của đảng viên. Chi bộ thường xuyên theo dõi, giám sát kết quả thực hiện và đề xuất những giải pháp phù hợp, dễ làm, thiết thực để tạo được sự ủng hộ của nhân dân trong việc thực hành tiết kiệm. Mỗi đảng viên Tổ dân phố số 8 còn đóng góp 100 ngàn đồng xây dựng quỹ "Tấm lòng vàng", trao tặng cho các cháu bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi. 

Bắt đầu từ năm 2018, mô hình làm điểm về học tập và làm theo gương Bác đã được Đảng bộ phường Lương Khánh Thiện nhân rộng ở tất cả các chi bộ, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn phường.

Mục tiêu của việc nhân rộng nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại hạn chế trong hoạt động, góp phần cùng với Đảng bộ phường thực hiện tốt Chỉ thị 05; đồng thời, tạo động lực thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của phường. 

Từ thực tiễn cho thấy, sau nhiều năm thực hiện Chỉ thị 05, cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Lương Khánh Thiện nhận thức sâu sắc hơn về giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, sự cần thiết phải tu dưỡng đạo đức và lối sống của mỗi cá nhân đối với sự phát triển của gia đình và xã hội.

Đối với cán bộ, công chức, nhận thức rõ yêu cầu phải thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, nâng cao phẩm chất, năng lực, ý thức và thái độ phục vụ nhân dân. Đối với người dân đã nâng cao hơn tinh thần, thái độ ứng xử có trách nhiệm với chính mình, gia đình và xã hội. Những kết quả đạt được có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở phường.

Đánh giá về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội ở phường, đồng chí Nguyễn Tiến Tình cho biết: Những năm qua, phường luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ về phát triển thương mại, dịch vụ, thu ngân sách, giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông… Nội lực phát triển kinh tế ở phường Lương Khánh Thiện được tăng cường. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều bước chuyển tích cực. Đặc biệt, năm học 2017 - 2018, 3 ngôi trường mang tên nhà cách mạng tiền bối Lương Khánh Thiện đã hoàn thành đầu tư xây dựng cơ sở vật chất (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở), đạt chuẩn quốc gia.

Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện là dịp để tôn vinh những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí với sự nghiệp cách mạng. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào và phát huy tinh thần yêu nước, xây dựng quê hương của thế hệ hôm nay. Đảng bộ phường Lương Khánh Thiện tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.

Bích Huệ