Chi bộ thôn Chằm, xã Liêm Thuận (Thanh Liêm) có 39 đảng viên, trong đó có 6 đảng viên được miễn sinh hoạt đảng. 

Nói về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Lại Thị Hòa, nguyên Bí thư Chi bộ thôn Chằm cho biết: Để việc "làm theo" tấm gương đạo đức của Bác trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, căn cứ vào chuyên đề cụ thể hằng năm chi bộ định hướng rõ, việc đăng ký "làm theo" phải sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Lại Thị Hòa, nguyên Bí thư Chi bộ trao đổi công việc với đồng chí Lại Văn Hiền, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020.

Có sự định hướng cụ thể, rõ ràng của chi bộ, hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên Chi bộ thôn Chằm nghiêm túc đăng ký "làm theo" tấm gương đạo đức của Bác. Việc đăng ký "làm theo" tập trung vào các nội dung: Phát huy tinh thần gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó với nhân dân… Hằng tháng, trong các buổi sinh hoạt định kỳ, chi bộ có lồng ghép đánh giá những việc đã làm được, chỉ rõ những việc chưa làm được từ đó đề ra những biện pháp khắc phục, chấn chỉnh kịp thời đối với những cán bộ, đảng viên chưa thực hiện tốt việc "làm theo" gương Bác.

Bà Lại Thị Hòa chia sẻ: Có thể nói, nhờ thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng việc "làm theo" gương Bác, chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên được nâng lên rõ rệt. Vào ngày mùng 3 hằng tháng, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ đạt từ 86 - 90%. Trong sinh hoạt, song song với việc bảo đảm đúng, đủ các nội dung theo quy định, chi ủy chi bộ còn tích cực gợi mở, khuyến khích cán bộ, đảng viên tích cực đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện, thống nhất ra nghị quyết sát hợp với quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới ở cơ sở.

Thực hiện nghị quyết của chi bộ, những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước được cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Chằm đẩy mạnh toàn diện. Hiện 100% đường làng ngõ xóm của thôn đã được bê tông hóa. 100% hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh, trong đó 93% số hộ được dùng nước máy. Cả thôn giờ chỉ còn 4 hộ nghèo (trong tổng số 315 hộ).

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, song song với việc đưa cơ giới vào đồng ruộng (đến nay khâu làm đất, thu hoạch lúa đạt 100%; 95% diện tích vụ xuân, 85% diện tích vụ mùa thực hiện gieo sạ) thôn Chằm đã hoàn thành xây dựng cánh đồng mẫu thâm canh theo phương châm "3 cùng" trên diện tích 17 mẫu. Cùng với đó, thôn còn đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, thương mại dịch vụ và các ngành nghề khác.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, người dân thôn Chằm không tổ chức ăn uống linh đình lãng phí; không mở loa đài quá to, quá 10 giờ đêm; không hút thuốc lá... Năm 2016, thôn hoàn thành xây dựng nhà văn hóa kiên cố, khang trang. Qua bình xét, đánh giá, hằng năm thôn Chằm có từ 92 - 95% gia đình đạt tiêu chuẩn "Gia đình văn hóa".

Đồng chí Lại Văn Hiền, Bí thư Chi bộ thôn Chằm, nhiệm kỳ 2018 - 2020 khẳng định:  Nhờ thực hiện tốt việc "làm theo" gương Bác, năm 2017 Chi bộ thôn Chằm đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 2 đảng viên đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ.

Phát huy thành tích đạt được, thời gian tới, bên cạnh việc duy trì đăng ký và thực hiện việc "làm theo" gương Bác với nội dung thiết thực, gắn với trách nhiệm, công việc hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên; có theo dõi, kiểm tra, đánh giá, Chi bộ thôn Chằm tiếp tục duy trì nền nếp sinh hoạt, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, giữ vững mối đoàn kết thống nhất trong Đảng, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ: Xây dựng đổi mới quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

P. Hiền