Đồng chí Phạm Tư Lành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. 

Tại buổi làm việc, đại diện Tỉnh ủy Hà Nam đã thông báo với Đoàn công tác một số nét về tình hình kinh tế- xã hội (KT-XH), đặc biệt là về công tác xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ của tỉnh.

Theo đó, Hà Nam có 23 đơn vị khối đảng, đoàn thể, 796 biên chế; 38 đơn vị thuộc nhà nước 1.288 người; Khối đơn vị sự nghiệp trên 11.500 người, công chức cấp xã 1.199 biên chế. Hết năm 2016, Hà Nam tinh giản biên chế 73 trường hợp; cơ bản hoàn thành Dự thảo Đề án vị trí việc làm; thực hiện nghiêm việc quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu, luân chuyển CB; chế độ, chính sách đối với CB được đảm bảo; công tác quản lý, sử dụng Quỹ dự trữ của Đảng đảm bảo đúng quy định.

Về tổ chức quản lý hoạt động của Báo Hà Nam và Nhà in Báo Hà Nam: Hiện Báo Hà Nam có 6 phòng, 47 CB, công chức, viên chức, lao động hợp đồng. Báo Hà Nam có 2 loại hình: báo in, báo điện tử. Nhà in báo Hà Nam trước thời điểm tư nhân hóa là đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện nhiệm vụ in báo theo kế hoạch xuất bản của Báo Hà Nam được Tỉnh ủy phê duyệt; ngoài ra làm dịch vụ in ấn cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu... Thực hiện chủ trương tư nhân hóa các dịch vụ công Nhà nước không cần nắm giữ, ngày 10/4/2017 Nhà in Báo Hà Nam được bàn giao cho nhà đầu tư là Công ty Cổ phần in Báo Hà Nam quản lý.

Tại buổi làm việc, đại diện hai bên đã dành thời gian trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về một số vấn đề: Xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức; công tác quy hoạch CB nhiệm kỳ tới; phân cấp quản lý CB; thực hiện chế độ chính sách đối với CB; cơ cấu tổ chức hoạt động của Báo Đảng bộ tỉnh; chế độ nhuận bút cho phóng viên; lộ trình, phương pháp tiến hành tư nhân hóa nhà in...

Đồng chí Phạm Văn Huỳnh,Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Đoàn công tác Tỉnh ủy Lai Châu trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy Hà Nam về việc chia sẻ những thông tin, kinh nghiệm. Từ kinh nghiệm của Hà Nam, Lai Châu sẽ nghiên cứu, học tập, vận dụng có hiệu quả vào tình thực tiễn địa phương. Đại diện Tỉnh ủy Hà Nam khẳng định: Những thông tin, kinh nghiệm được trao đổi thẳng thắn tại buổi làm việc sẽ tạo điều kiện để hai tỉnh học tập, triển khai, nhân rộng, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Lê Mai