Cán bộ Phòng Hành chính, tổng hợp (Sở NN&PTNT) rà soát, đơn giản hóa TTHC thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

Tạo đột phá về cải cách TTHC, Sở NN&PTNT đã công bố Bộ TTHC thuộc thẩm quyền theo hướng đơn giản, rút gọn quy trình, thuận tiện trong nộp hồ sơ, nhận kết quả, cắt giảm thời gian, chi phí thực hiện. Đồng thời, thường xuyên rà soát hệ thống TTHC, đánh giá mức độ phù hợp của mỗi thủ tục nhằm đưa ra áp dụng chung tại bộ phận "một cửa", tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân.

Bà Trần Thị Hiền ở xã Thanh Bình, Thanh Liêm cho biết: Tôi muốn mở cửa hàng chuyên kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, khi liên hệ làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận, cán bộ bộ phận "một cửa" Sở NN&PTNT hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo, hồ sơ giải quyết nhanh gọn trước thời gian quy định. Tôi cảm thấy rất hài lòng.

Cùng với đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC, ngành luôn làm tốt công tác tham mưu với UBND tỉnh cụ thể hóa các văn bản, quy định của Nhà nước, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong chính sách pháp luật về NN&PTNT, bảo đảm việc triển khai thực hiện thông suốt, hiệu quả.

Từ đầu năm đến nay, ngành đã rà soát, xây dựng 5 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý trình HĐND, UBND tỉnh phê duyệt, ban hành, bảo đảm đúng tiến độ. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên, kịp thời cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, rà soát, bổ sung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phục vụ công tác CCHC ở đơn vị.

Trao đổi về vấn đề này, ông Đặng Phan Sơn, Chánh Văn phòng Sở NN&PTNT cho biết: Nhằm tạo sự thống nhất cao trong quá trình thực hiện quy định về lĩnh vực NN &PTNT, sở luôn chủ động phối hợp với các cấp, ngành quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung văn bản quy phạm pháp luật đến CBCCVC và người dân nông thôn.

Từ đầu năm đến nay, ngành ban hành mới 17 thủ tục; sửa đổi, bổ sung 19 thủ tục; hủy bỏ, bãi bỏ 19 thủ tục, giảm thời gian giải quyết 221 ngày. 100% TTHC thuộc 9 lĩnh vực nông nghiệp được quy trình hoá và đưa vào Trung tâm Hành chính công (TTHCC) tỉnh để giải quyết; bố trí cán bộ có trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong lĩnh vực ngành nông nghiệp tại TTHCC tỉnh. Việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC của ngành thực hiện đúng quy trình đã được UBND tỉnh công bố. Chất lượng giải quyết TTHC bảo đảm về thời gian (không có TTHC giải quyết quá hạn), không gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân.

Xác định con người là yếu tố quyết định cải cách TTHC, ngành đã thực hiện nhiều giải pháp kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu đội ngũ CBCCVC, thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đến nay, cơ cấu tổ chức ngành nông nghiệp đã được tinh giản gọn nhẹ, thống nhất về tổ chức, đổi mới về nội dung, phạm vi, hình thức quản lý. Vị trí, vai trò của cơ quan chuyên môn được xác định đầy đủ, rõ ràng hơn. Các lĩnh vực quản lý được quy định cụ thể, chặt chẽ, khắc phục những quy định mang tính hình thức, chồng chéo giữa các đơn vị. Sở cũng đã chủ động xây dựng phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ ở những đơn vị sáp nhập, bảo đảm CBCCVC đều có việc làm, không ảnh hưởng, xáo trộn đến chuyên môn.

Từ những nỗ lực trong cải cách TTHC, ngành nông nghiệp đã góp phần quan trọng thu hút nhiều DN vào đầu tư phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tỉnh đã quy hoạch 4 khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích trên 500ha. Các địa phương đã tích tụ, bàn giao cho DN trên 223 ha. Đồng thời, đang đẩy nhanh tiến độ tích tụ 150 ha đất nông nghiệp bàn giao cho Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) phát triển chăn nuôi bò sữa. Toàn tỉnh hiện có 50 DN được cấp đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp với tổng vốn đăng ký 1.240 tỷ đồng. Một số DN lớn (Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Dabaco, Công ty Giống cây trồng Trung ương…) đã triển khai dự án đầu tư vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao. Hình thức kinh tế hợp tác, ngành nghề trong nông nghiệp tiếp tục phát triển đa dạng.

Chủ trương của tỉnh là đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thu hút DN trong và ngoài nước đầu tư sản xuất nông sản sạch, công nghệ cao, hình thành các tổ hợp tác làm vệ tinh sản xuất cung cấp sản phẩm sạch cho thị trường trong nước, xuất khẩu. Đáp ứng yêu cầu đó, ngành nông nghiệp tiếp tục nghiên cứu, rà soát tham mưu với UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ chế, chính sách thông thoáng thu hút DN vào đầu tư, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực nông nghiệp; từng bước giải quyết khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, phòng chống lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh…

Đồng thời, thực hiện nghiêm việc giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo đúng nội dung Bộ TTHC đã công bố, bảo đảm về chất lượng, tiến độ. Tăng cường kiểm tra tình hình hoạt động, công tác CCHC tại các đơn vị trực thuộc, đánh giá, hướng dẫn, khắc phục hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, phục vụ kịp thời nhu cầu chính đáng của tổ chức, công dân, DN.

Lê Mai