Nhà cách mạng tiền bối Lương Khánh Thiện (1903-1941) sinh tại Mễ Tràng, Liêm Chính, Thanh Liêm (nay thuộc phường Liêm Chính, Phủ Lý). Trưởng thành trong phong trào công nhân, đồng chí Lương Khánh Thiện giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng: Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Hải Phòng... Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng, đồng chí được công nhận là lãnh tụ tiền bối tiêu biểu của Đảng (theo Kết luận 88, ngày 18/2/2014 của Bộ Chính trị).

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Hướng tới kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (năm 2018), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Thành ủy Phủ Lý báo cáo tham mưu với BTV Tỉnh ủy về hoạt động kỷ niệm (bao gồm Lễ kỷ niệm; Hội thảo khoa học, xây dựng phim tài liệu, biên soạn, xuất bản sách, hoạt động tuyên truyền…) và phương án xây dựng Nhà lưu niệm đảm bảo hài  hòa trong tổng thể quy hoạch Khu Đền Liệt sĩ tỉnh.

Trên cơ sở ý kiến của tập thể BTV Tỉnh ủy, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Thành ủy Phủ Lý tiếp tục tham mưu đề xuất về nội dung, hình thức hoạt động kỷ niệm và phương án xây dựng Nhà lưu niệm cho phù hợp với thực tế.

Về phương án xây dựng Nhà Lưu niệm trong Khu Đền Liệt sĩ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: các cấp, ngành cần ưu tiên cho công tác giải phóng mặt bằng khu diện tích còn lại, bố trí quỹ đất tái định cư cho người dân, tập trung đẩy mạnh tiến độ xây dựng khu tượng đài, phấn đấu trong năm 2017 có thể khởi công xây dựng công trình và hoàn thành vào dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh của đồng chí Lương Khánh Thiện, đảm bảo công trình xứng tầm là di tích lịch sử, văn hóa, phục vụ cho công tác giáo dục truyền thống của tỉnh.

Nguyễn Hằng