Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp vào cuộc quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, DN, trường học, việc xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, DN, nhà trường đạt chuẩn "An toàn về ANTT" đã được thực hiện nghiêm túc, rộng khắp từ thành phố đến cơ sở, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, động viên đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân tham gia.

Cấp ủy, chính quyền, nòng cốt là lực lượng công an đã tăng cường xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó đặc biệt chú trọng địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT. Nhiều xã, phường còn lập hồ sơ, đưa các đối tượng vi phạm pháp luật ra kiểm điểm trước đông đảo nhân dân để răn đe, giáo dục chung. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền quy định pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan đến tệ nạn ma túy, cờ bạc, tai nạn giao thông đến các tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh các trường học trên địa bàn... 

Ký quy ước phối hợp xây dựng trường, xã bảo đảm an toàn về ANTT giữa lãnh đạo UBND xã Phù Vân (TP. Phủ Lý) với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Lực lượng công an các cấp chủ động nắm chắc tình hình ANTT, tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân giải quyết kịp thời nhiều vụ việc có dấu hiệu phức tạp. Hằng năm, đã chủ động mở 3-4 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung phòng ngừa, giải quyết tình hình tội phạm có nguy cơ và đang diễn biến trên địa bàn như: tội phạm cướp giật tài sản, trộm cắp xe máy, trộm cắp nhà dân, ma túy, cờ bạc...

Từ năm 2012 đến nay, Công an thành phố đã điều tra, giải quyết 483 vụ phạm pháp hình sự, thu hồi trả người bị hại trên 4 tỷ đồng; tập trung giải quyết, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Đặc biệt, đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia giải quyết vụ tranh cấp, khiếu kiện phức tạp.

Đề xuất với lãnh đạo UBND thành phố tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân; thành lập nhiều tổ công tác để tập trung thuyết phục, vận động, đặc biệt với những trường hợp khiếu kiện gây phức tạp về ANTT. Qua đó, đã góp phần giải quyết ổn định, tạm ổn định nhiều vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài.

Thiếu tá Lê Thị Bích Ngọc, Đội phó Đội Tổng hợp, Công an thành phố Phủ Lý cho biết: Nhờ triển khai có hiệu quả việc xây dựng cơ quan, DN, trường học, khu dân cư "an toàn về ANTT" đã làm thay đổi nhận thức, ý thức chấp hành tổ chức, kỷ luật của cán bộ, công nhân viên chức lao động trong các cơ quan, đơn vị, cũng như quần chúng nhân dân ở các khu dân cư. Nhiều vụ việc trộm cắp tài sản, gây rối trật tự nơi công cộng, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được phát hiện kịp thời và giải quyết ngay tại cơ sở. Qua đó, giúp nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và TNXH, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Để phát huy vai trò của quần chúng trong công tác bảo đảm ANTT, các xã, phường tập trung chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng địa bàn, lĩnh vực như phong trào "Xây dựng xã không ma túy" ở Lam Hạ, Tiên Hải; mô hình "Tổ phụ nữ vận động chồng con cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện" của phụ nữ phường Minh Khai, "Trường, phường bảo đảm an toàn về ANTT", "Tiếng kẻng an ninh"... Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ liên gia tự quản, tổ hòa giải, dòng họ tự quản.

Thành phố còn triển khai xây dựng 178 "Hòm thư tố giác tội phạm" ở các tuyến giao thông, trong thôn, xóm, tổ dân phố; 61 "Hòm thư giúp bạn" trong trường học. Qua công tác xây dựng, nhân rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã phát huy cao độ tính tự giác của quần chúng nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Nhân dân đã cung cấp 312 tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra, khám phá 123 vụ, bắt 184 đối tượng, thu hồi tài sản trên 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công an các xã đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả tiêu chí 19 trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo Thông tư 23 của Bộ Công an, chủ động bảo đảm ANTT ngay tại cơ sở, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn. Nhiều cơ sở đã có những cách làm hay, sáng tạo, bám sát hướng dẫn của cấp trên trong quá trình thực hiện, thu hút các cấp, ngành và đông đảo nhân dân tham gia, góp phần xây dựng nhiều khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT, làm giảm cơ bản tình hình tội phạm và TNXH. Năm 2017, qua bình xét, toàn thành phố có 16 xã, phường, 158 khu dân cư, 12 cơ quan, DN và 63 nhà trường được công nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT". 

Xác định việc xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, DN, nhà trường "An toàn về ANTT" là nền tảng cho sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở, thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về sự cần thiết đối với việc xây dựng cơ quan, DN, khu dân cư an toàn về ANTT.

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm ANTT nói chung, công tác tự quản, tự phòng, tự bảo vệ nói riêng; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức chính trị - xã hội, phát huy tiềm năng, lợi thế, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, khu dân cư. Từng bước nâng cao về chất lượng, không để nơi nào có phong trào yếu kém, nhất là những địa bàn phức tạp về ANTT. Kịp thời phổ biến, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả cũng như mô hình điển hình tiên tiến trong xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, DN, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT".

Mai Hương