Lực lượng chức năng kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại khu di tích Cát Tường, An Mỹ, Bình Lục.

Theo đó, phân công cụ thể trách nhiệm đối với từng lực lượng, yêu cầu CBCS các đơn vị tham gia phương án nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, điều lệnh, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề có liên quan đến ANTT.

Đồng thời, chủ động phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, phân luồng, tuyến đường, chống ùn tắc, chỉ dẫn phương tiện của các đoàn đại biểu về tham dự buổi lễ và tham gia một số hoạt động kỷ niệm.

Mặt khác, tăng cường công tác thông tin, truyên truyền bằng nhiều hình thức như phát trên loa truyền thanh của xã, thị trấn, phát bài tuyên truyền trên xe lưu động và tiến hành ký cam kết tới từng người về tích cực tố giác tội phạm, cảnh giác cao với thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm.  

Lan Anh(Công an tỉnh)